Van Keeken Schoenen

Menu
winkelwagen winkelwagen(0)

Overzicht winkelwagen


Totaal: € 0,00
Overzicht Afrekenen

Privacy Statment

Dit is de website van van Keeken schoenen BV

Van Mandersloostraat 27

 

2406 CB Alphen a/d Rijn

 

KVK: 28066113

 

BTW nummer: NL803397999B01

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

·     uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;

·     uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;

·     uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;

·     de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

·     alle informatie met betrekking tot de pagina&#39s die u op onze site geraadpleegd hebt.

·     uw lokatie als u dit toestaat;

De informatie wordt alleen intern gebruikt voor bijvoorbeeld het afhandelen van de bestelling en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 
 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

·     om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 
 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contact opnemen

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? 
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

·     Per email: webwinkel@vankeekenschoenen.nl 

·     Per telefoon: 0172-471008

·     Per fax: 0172- 490287

·     Per brief: van Mandersloostraat 27 2406 CB Alphen a/d Rijn

Over communicatie per e-mail:

Bij iedere e-mailing die wij versturen is er voor u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven via een hyperlink.
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u ook contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Bovendien heeft u naast het recht op inzage en correctie ook het recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres